Victor Hugo Ve Eserleri

Victor Hugo Kimdir (1802-1885)

Büyük Fransız şairi ve yazarı Victor Hugo, Fransa tarihinin en çalkantılı döneminde, 1802’de Besançon’da doğdu. Bir Fransız Generali olan Josef Leopold Hugo’ nun oğludur. Küçük Hugo, şiddetli geçimsizliğin hüküm sürdüğü bir ailede, sıkıntılar içinde büyüdü. Babası cepheden , cepheye koşarken hugonun eğitimi ile ilğilenemedi. Hugo ailesi küçük bir Fransa gibiydi. Çalkantılar, sürgünler, maddi sıkıntılar bir türlü bitmek bilmedi.

Hugo genellikle annesinden uzak kaldı ve babası ile yaşadı. İlk okula İspanyada başladı. Ancak , İspanyol aristokratlarının çocuklarının kabul edildiği bu okulda, sonradan soyluluk ünvanı almış bir burjuva generalin oğlu olarak bulunması, zor günler geçirmesine neden oldu. İspanyol okulunda geçen günler, daha sonra Hugo’nun aristokrasiye bir yandan hayranlık duyup bir yandan da nefret etmesi gibi gerilimli bir duyguya kapılmasında ve liberal-demokratik ilkeleri seçmesinde büyük rol oynadı.

Napolyon’un imparatorluktan düşmesi ile birlikte Hugo ailesi için zor günler başladı. Babası Paris’e döndü. Maddi sıkıntılar ve toplumsal çalkantılar içinde, eğitimini düzgün bir biçimde sürdüremedi.

Tahsilini devam ettirmek ve geçimini temin etmek için gece gündüz çalıştı. O da çoğu Fransız gençleri gibi, inançtan uzak bir hayat içinde yetişti. Sonralarını kendini edebiyata verdi. Daha 12 yaşındayken şiirleri yayınlanmaya başladı. Yirmi yaşında ilk eseri Od’lar ve çeşitli şiirler ile ismini duyurdu. Fransız Kralı XVIII. Louis Hugo’ya bin franklık maaş bağladı.

Bundan sonra bütüün enerjisini edebi çalışmalara verdi. Sırası ile Yeni Od’lar, İzlanda Hanı, Baladlar, Bir toplumun son günü gibi eserler verdi. Böylece Fransa’nın en büyük lirik şairi olduğunu ispatladı.

Şiir kitapları fazla satmadığı için , o günlerin iyi gelir sağlayan tiyatro türüne ağırlık verdi. Şiirde olduğu kadar düz yazıdada usta olduğunu ıspatladı. Yazdığı Sonbahar Yaprakları, Şafak Türküleri, Gönülden Sesler, Pırıltılar ve Gölgeler isimli tiyatro eserleri sahneleniyor ve ona büyük mddi gelir sağlıyordu.

Tiyatroda başarılı olması üzerine , roman yazmaya başladı. Notre Dame’nın Kamburu ve Fakir Claude , ona Akademi Üyeliği unvanı getirdi. Daha önce Legion D’honneur nişanıyla taltif edildiğinden, devlet adamlığına heveslendi. Saraydan çıkmıyordu. Louis Philippe’in, kendisini “Yüce Meclis Üyeliği” ne ataması da ona yetmiyordu. Kralın akıl hocası olmaya çalıştı.

1830 siyasi olayları, aile anlaşmazlıkları ve sarayda beklediği yakınlığı bulamaması, Hugo’da büyük fikir değişikliklerine yol açtı. Ahlaki bunalıma sürüklenen Fransız gençliğinin problemleriyle ilgilendi. İmparator ve Kral mücadelesine sahne olan Fransa’da ezilen, baskı gören, sefalete terk edilen yıgınların haklarını korudu ve eserlerinde adaleti savundu. 1852’de sürgüne gönderildi. Sefiller ve Deniz işçileri isimli romanları ile yeni bir düşünce akımı başlattı. Krallığa karşı Cumhuriyeti müdafaa etti. Cezalar, Dalıp Gitmeler, Gülen Adam sürgün döneminin meyveleridir. 1859′ da affedildiyse de kendi isteği ile sürgünde kaldı.

Sefiller’de anlatılan gerçekler yalnızca toplumsal yaşantı ve onunla ilişkili mekanlarla sınırlı değildir. Roman kahramanlarının önemli bir kısmı, Hugo’nun yaşam öyküsünde yada Fransa tarihinde yaşamış kişilerden oluşur.Hatta “grurlu, isyankar ve devrimci marius tipinin” yazarın kendi geçliğinin idealize edilmiş biçimi” olduğunu söyleyenler vardır. Sefiller döneminin haksız adalet sistemini ve politik hayatı teşhir etmesiyle de önemli bir belgedir.

Cumhuriyetin ilanı üzerine 1870’de Paris’e döndü. Cumhuriyetçi direnişin sembolü olarak Paris milletvekili, daha sonrada senatör seçildi. Bu arada L’Evenement gazetesini kurdu.

1878′ de felç geçirdi ve 6 yıl boyunca hiç bir şey yazamadı; fakat yinede boş durmayarak yayınlamaya fırsat bulamadığı Korkunç Yıl, Büyük Baba Olma Sanatı, Düşüncenin Dört Ana Kaynağı eserleri yayımladı.

Hürriyet İçinde Tiyatro, Uğursuz Yıllar, Taş Yığını isimli eserleriyle de meşhur olan Victor Hugo, 1885 yılında ölüm döşeğindeyken, “Tanrıya inanıyorum , ahirete inanıyorum; fakat hiçbir kilise papazını başımda istemiyorum. Beni seven bütün dünya insanlarının gönülden dualarını bekliyorum; bu benim için kafidir,” diyerek hayata gözlerini yumdu.

Victor Hugo’nun Eserleri

 • Yeni Od’lar
 • İzlanda Hanı
 • Baladlar
 • Bir Toplumun Son Günü
 • Sonbahar Yaprakları
 • Şafak Türküleri
 • Gönülden Sesler
 • Pırıltılar ve Gölgeler
 • Notre Dame ‘ın Kanburu
 • Fakir Claude
 • Sefiller
 • Deniz İşçileri
 • Cezalar
 • Dalıp Gitmeler
 • Gülen Adam
 • Korkunç Yıl
 • Büyük Baba Olma Sanatı
 • Düşüncenin Dört Ana Kaynağı
 • Hürriyet İçinde Tiyatro
 • Uğursuz Yıllar
 • Taş Yığını

Zamanın Ötesinde yazımız için tıklayın..

Kaynak: Sefiller

“Victor Hugo Ve Eserleri” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir